پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
مناظره آقای میرسلیم ، برنامه 4 ساله مدیریت و ساماندهی حاشیه نشینی
تاریخ بارگذاری: 97/09/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 1242 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1333 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1365 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1280 نفر
تاریخ درج: 96/02/23