چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
مناظره آقای رئیسی ، برنامه و راهکار برای رشد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی
تاریخ بارگذاری: 96/07/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 765 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 809 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 835 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 795 نفر
تاریخ درج: 96/02/23