پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
مناظره آقای رئیسی ، برنامه و راهکار برای رشد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی
تاریخ بارگذاری: 98/11/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 1920 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 2677 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 2732 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 2577 نفر
تاریخ درج: 96/02/23