مناظره آقای هاشمی طبا ، راهکار برای مشکلات مسکن
پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
مناظره آقای هاشمی طبا ، راهکار برای مشکلات مسکن
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 1090 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1162 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1196 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1131 نفر
تاریخ درج: 96/02/23