پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
سخنرانی مقام معظم رهبری با موضوع معیارهای انتخابات
تاریخ بارگذاری: 97/08/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 1206 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1290 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1321 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1241 نفر
تاریخ درج: 96/02/23