گسترش فعالیت های انتخاباتی نامزدها
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
گسترش فعالیت های انتخاباتی نامزدها
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1364 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1435 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1344 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1275 نفر
تاریخ درج: 96/02/27