پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
گسترش فعالیت های انتخاباتی نامزدها
تاریخ بارگذاری: 96/09/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1031 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1144 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1062 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1001 نفر
تاریخ درج: 96/02/27