پخش زنده

چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
مشارکت سیاسی مهمترین شاخص توسعه سیاسی
تاریخ بارگذاری: 98/12/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 2751 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 2641 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 2951 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 2776 نفر
تاریخ درج: 96/02/26