پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
تاثیر سیاست خارجی در انتخابات
تاریخ بارگذاری: 97/09/19

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 1431 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 1326 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 1274 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 1113 نفر
تاریخ درج: 96/02/20