اولویت های دولت در بخش کشاورزی قسمت 1
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
اولویت های دولت در بخش کشاورزی قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 97/05/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 1185 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 1211 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 1156 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 1106 نفر
تاریخ درج: 96/02/19