پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
خلاصه صحبت های 6 نامزد انتخاباتی
تاریخ بارگذاری: 98/12/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 2320 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 2927 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 2911 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 2866 نفر
تاریخ درج: 96/02/27