پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
خلاصه صحبت های 6 نامزد انتخاباتی
تاریخ بارگذاری: 97/09/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1521 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1589 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1532 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1456 نفر
تاریخ درج: 96/02/27