پخش زنده

چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
گفتاورد - اولویت های دولت در بخش کشاورزی قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 98/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 1638 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 1777 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 1721 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 1627 نفر
تاریخ درج: 96/02/19