پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
مسیر 96 - کاندیدها امروز چه کردند
تاریخ بارگذاری: 98/04/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1819 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1936 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1890 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1801 نفر
تاریخ درج: 96/02/27