پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
گفتگو با احمد توکلی
تاریخ بارگذاری: 97/04/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 1221 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1206 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1241 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1317 نفر
تاریخ درج: 96/02/13