پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
گفتگو با احمد توکلی
تاریخ بارگذاری: 98/12/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 2762 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 2761 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 2884 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 2916 نفر
تاریخ درج: 96/02/13