پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
گفتگو با احمد توکلی
تاریخ بارگذاری: 96/11/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 1100 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1085 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1121 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1190 نفر
تاریخ درج: 96/02/13