ایران من - بومی سازی صنایع
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
ایران من - بومی سازی صنایع
تاریخ بارگذاری: 97/05/23

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1342 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1287 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1209 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1273 نفر
تاریخ درج: 96/02/17