پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
یکی از قطب های صنعتی ایران ، شهر تبریز
تاریخ بارگذاری: 98/07/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1960 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1865 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1806 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1888 نفر
تاریخ درج: 96/02/17