پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
تقویت مشاغل خانوادگی و تاثیر آن بر اقتصاد مقاومتی
تاریخ بارگذاری: 96/12/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1191 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1143 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1049 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1124 نفر
تاریخ درج: 96/02/17