پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
تقویت مشاغل خانوادگی و تاثیر آن بر اقتصاد مقاومتی
تاریخ بارگذاری: 98/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1964 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1868 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1809 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1892 نفر
تاریخ درج: 96/02/17