پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
اعمال اقتصاد مقاومتی در کارها
تاریخ بارگذاری: 96/12/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1184 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1136 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1041 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1116 نفر
تاریخ درج: 96/02/17