پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
اهمیت مبارزه با فساد
تاریخ بارگذاری: 97/08/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 1380 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1367 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1422 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1482 نفر
تاریخ درج: 96/02/13