پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
اگر شما رئیس جمهور باشید چه کار می کنید ؟
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 1110 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1094 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1131 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1204 نفر
تاریخ درج: 96/02/13