پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
چه توصیه ای برای کاندیدها دارید ؟
تاریخ بارگذاری: 97/09/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 1419 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1404 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1474 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1527 نفر
تاریخ درج: 96/02/13