چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
چه توصیه ای برای کاندیدها دارید ؟
تاریخ بارگذاری: 96/07/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 602 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 595 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 596 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 633 نفر
تاریخ درج: 96/02/13