پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
مشکلات قیمت گذاری برای دارو ها
تاریخ بارگذاری: 96/12/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 1156 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 1030 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 988 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 893 نفر
تاریخ درج: 96/02/20