پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
مشکلات تولید
تاریخ بارگذاری: 97/09/21

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 1437 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 1330 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 1280 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 1117 نفر
تاریخ درج: 96/02/20