پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
ثبت نام افراد شناخته نشده در انتخابات
تاریخ بارگذاری: 97/09/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1512 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1581 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1523 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1450 نفر
تاریخ درج: 96/02/27