1636 داوطلب ثبت نام ریاست جمهوری زیر ذره بین شورای نگهبان
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
1636 داوطلب ثبت نام ریاست جمهوری زیر ذره بین شورای نگهبان
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1356 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1424 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1337 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1269 نفر
تاریخ درج: 96/02/27