پخش زنده

چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات
تاریخ بارگذاری: 97/08/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 1276 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 1323 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 1283 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 1210 نفر
تاریخ درج: 96/02/19