پخش زنده

چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات
تاریخ بارگذاری: 97/04/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 1119 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 1158 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 1097 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 1055 نفر
تاریخ درج: 96/02/19