پخش زنده

چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
فضای مجازی در حوزه خدمات
تاریخ بارگذاری: 97/09/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 1317 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 1370 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 1331 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 1248 نفر
تاریخ درج: 96/02/19