معرفی دکتر سید احمد معتمدی
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
معرفی دکتر سید احمد معتمدی
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 1174 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 1204 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 1150 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 1100 نفر
تاریخ درج: 96/02/19