صحبت های آقای هاشمی طبا درباره استفاده از کالاهای داخلی
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای هاشمی طبا درباره استفاده از کالاهای داخلی
تاریخ بارگذاری: 97/05/23

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1346 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1422 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1335 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1269 نفر
تاریخ درج: 96/02/27