روشنگری برای هموطنان خارج از کشور نسبت به عملکرد رئیس جمهور
پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
روشنگری برای هموطنان خارج از کشور نسبت به عملکرد رئیس جمهور
تاریخ بارگذاری: 97/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1060 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1148 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1162 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1168 نفر
تاریخ درج: 96/02/26