مسیر96-مروری بر برنامه های کاندیداها
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
مسیر96-مروری بر برنامه های کاندیداها
تاریخ بارگذاری: 97/05/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1346 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1422 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1336 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1269 نفر
تاریخ درج: 96/02/27