پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
سید مصطفی آقا میرسلیم
تاریخ بارگذاری: 98/07/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1934 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 2066 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 2004 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1917 نفر
تاریخ درج: 96/02/27