مناظره انتخاباتی -نقد آقای هاشمی طبا از آقای قالیباف
پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
مناظره انتخاباتی -نقد آقای هاشمی طبا از آقای قالیباف
تاریخ بارگذاری: 97/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 1092 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1164 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1199 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1134 نفر
تاریخ درج: 96/02/23