چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
معیار انتخاب رئیس جمهور
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 602 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 598 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 636 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:59
چه توصیه ای برای کاندیدها دارید ؟
تعداد بازدید: 524 نفر
تاریخ درج: 96/02/13