پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
تشخیص درست مشکلات کشور
تاریخ بارگذاری: 97/09/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1401 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1469 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1522 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:59
چه توصیه ای برای کاندیدها دارید ؟
تعداد بازدید: 1264 نفر
تاریخ درج: 96/02/13