پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
تشخیص درست مشکلات کشور
تاریخ بارگذاری: 98/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1842 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1966 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1997 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:59
چه توصیه ای برای کاندیدها دارید ؟
تعداد بازدید: 1615 نفر
تاریخ درج: 96/02/13