پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
تشخیص درست مشکلات کشور
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1096 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1133 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1208 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:59
چه توصیه ای برای کاندیدها دارید ؟
تعداد بازدید: 1017 نفر
تاریخ درج: 96/02/13