صحبت های جوانان درباره انتخابات ریاست جمهوری در تریبون آزاد
پخش زنده

چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
صحبت های جوانان درباره انتخابات ریاست جمهوری در تریبون آزاد
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 1379 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 1240 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 1221 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1214 نفر
تاریخ درج: 96/02/17