پخش زنده

چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت
دعوت آقای حمید استیلی و صحبت درباره انتخابات و...
تاریخ بارگذاری: 98/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 1781 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1778 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1896 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1928 نفر
تاریخ درج: 96/02/13