چند رسانه ای

جهان آرا
جهان آرا
میز گرد پیرامون انتخابات همراه با کارشناسان دو جناح (قسمت 1)
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:22
بین رکود و تورم راهی وجود ندارد
تعداد بازدید: 458 نفر
تاریخ درج: 96/02/25
04:58
جواب دکتر پازوکی به سوال چرا در مهار تورم دچار رکود شدیم
08:44
کدام یک از مردم جز راضی ها و کدام یک جز ناراضی ها هستند
تعداد بازدید: 512 نفر
تاریخ درج: 96/02/25
07:53
کارهای انجام گرفته دولت از زبان دکتر پازوکی
تعداد بازدید: 571 نفر
تاریخ درج: 96/02/25