پخش زنده

چند رسانه ای

جهان آرا
جهان آرا
میزگرد پیرامون انتخابات همراه با کارشناسان دو جناح (قسمت 3)
تاریخ بارگذاری: 98/07/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:22
بین رکود و تورم راهی وجود ندارد
تعداد بازدید: 1554 نفر
تاریخ درج: 96/02/25
04:58
جواب دکتر پازوکی به سوال چرا در مهار تورم دچار رکود شدیم
08:44
کدام یک از مردم جز راضی ها و کدام یک جز ناراضی ها هستند
تعداد بازدید: 1688 نفر
تاریخ درج: 96/02/25
07:53
کارهای انجام گرفته دولت از زبان دکتر پازوکی
تعداد بازدید: 1880 نفر
تاریخ درج: 96/02/25