اگر جای رئیس جمهور بودید 2
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1345 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1291 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1213 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:05
کمک به توانایی تولید
تعداد بازدید: 1027 نفر
تاریخ درج: 96/02/17