پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تاریخ بارگذاری: 96/12/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1182 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1134 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1041 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:05
کمک به توانایی تولید
تعداد بازدید: 869 نفر
تاریخ درج: 96/02/17