بحث اقتصاد مقاومتی
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
بحث اقتصاد مقاومتی
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1349 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1217 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1281 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:05
کمک به توانایی تولید
تعداد بازدید: 1032 نفر
تاریخ درج: 96/02/17