توصیه به کاندیداها
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
توصیه به کاندیداها
تاریخ بارگذاری: 97/05/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1295 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1217 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1279 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:05
کمک به توانایی تولید
تعداد بازدید: 1029 نفر
تاریخ درج: 96/02/17