پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
توصیه به کاندیداها
تاریخ بارگذاری: 98/07/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1862 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1803 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1886 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:05
کمک به توانایی تولید
تعداد بازدید: 1583 نفر
تاریخ درج: 96/02/17