بخشی از صحبتهای آقای میرسلیم درباره باور به ظرفیت های داخلی
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
بخشی از صحبتهای آقای میرسلیم درباره باور به ظرفیت های داخلی
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1353 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1423 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1337 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1269 نفر
تاریخ درج: 96/02/27