پخش زنده

چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
ملاک انتخاب شما
تاریخ بارگذاری: 98/07/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 1978 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 1844 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 1792 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1838 نفر
تاریخ درج: 96/02/17