پخش زنده

چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
اولویت های دولت آینده
تاریخ بارگذاری: 96/12/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 1222 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 1075 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 1078 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1040 نفر
تاریخ درج: 96/02/17