پخش زنده

چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
اولویت های دولت آینده
تاریخ بارگذاری: 97/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 1458 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 1336 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 1299 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1315 نفر
تاریخ درج: 96/02/17