پخش زنده

چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
مشکل بیکاری
تاریخ بارگذاری: 98/08/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 1985 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 1800 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 1846 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:31
اولویت های دولت آینده
تعداد بازدید: 1670 نفر
تاریخ درج: 96/02/17