بخشی از صحبت های آقای قالیباف درباره اعلام دارایی ها
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
بخشی از صحبت های آقای قالیباف درباره اعلام دارایی ها
تاریخ بارگذاری: 97/05/23

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1345 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1422 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1334 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1269 نفر
تاریخ درج: 96/02/27