بخشی از صحبت های آقای رئیسی در جمع مردم اراک
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
بخشی از صحبت های آقای رئیسی در جمع مردم اراک
تاریخ بارگذاری: 97/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1360 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1429 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1340 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1271 نفر
تاریخ درج: 96/02/27