پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
مشکلات اشتغال و چگونگی بر طرف کردن موانع آن
تاریخ بارگذاری: 98/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 1860 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1817 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 2213 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 1804 نفر
تاریخ درج: 96/02/26