پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
مالیات بر تولید افزایش میابد یا کاهش؟
تاریخ بارگذاری: 96/12/06

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 999 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1005 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 1007 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 973 نفر
تاریخ درج: 96/02/26