پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
مسیر 96 - مروری بر فعالیت های نامزدهای انتخابات
تاریخ بارگذاری: 97/09/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1514 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1583 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1525 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1452 نفر
تاریخ درج: 96/02/27