برگ سرنوشت-انتخابات و تکنیک های اقناع
پخش زنده

چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
برگ سرنوشت-انتخابات و تکنیک های اقناع
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 1193 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 1174 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 1242 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 1247 نفر
تاریخ درج: 96/02/26